Solid Edge  - Digitalizace

02_SE_ikona_01_400x233_101.jpg

doba digitalizace vyžaduje od každé firmy, aby veškerá konstrukční data byla ve 3D digitální formě. Solid Edge je moderní a efektivní CAD systém, který umožňuje, abyste rychle veškeré 2D výkresy a 3D data z méně efektivních CAD systémů přenesli do systému, který kromě pouhé tvorby 3D modelu umožní i komplexní vývoj produktu, včetně simulace a přípravy výroby na CNC strojích. Solid Edge obsahuje i základní funkce pro správu Vašich konstrukčních dat a spolu se softwarem Teamcenter zabezpečí propojení Vaší konstrukce s výrobou, obchodním oddělením, marketingem, servisem a všemi ostatními, kteří potřebují informace o Vašem výrobku.

Solid Edge ST10

SEST10__image_400_233_101.jpg

Poslední verze Software Solid Edge ST10 přináší funkce, které plně umožňují používat nové technologie 3D tisku a aplikovat metody reverzního inženýrství pomocí 3D skenovacích zařízení:

  1. Generative Design - v rané fázi návrhu produktu můžete docílit optimálních parametrů a konstruovat tak, aby byly maximálně použitelné výhody 3D tisku - video
  2. Reverse Engineering – nové nástroje reverzního inženýrství a „Convergent modellingu“ jsou zabudovány přímo do Solid Edge - video
  3. Additive Manufacturing -Podpora jak .STL, tak i .3MF formátů umožňuje tisk na 3D tiskárnu přímo ze Solid Edge
  4. Flow Simulation – integrované výpočty a simulace proudění (proudění a teplo) - video
  5. Technical Publishing – přímé použití 3D modelu, 2D výkresu a kusovníku vzniklého v Solid Edge pro tvorbu uživatelské dokumentace a popisu výrobku - video
Kromě standardního nákupu Solid Edge licencí, nabízíme i možnost licencování formou předplatného, kde platíte používání licence jen za dobu, během které Solid Edge používáte. Pro objednání předplatného navštivte náš E-shop na www.cadsystem.cz.

Ukázková videa

Solid Edge ST10 - série videí k novým funkcionalitám
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
piktogram white phone
+420 602 210 739
ITS HORKÁ LINKA